Výběrové řízení ČEPS, a.s.

Úterý 14.4.2009 je posledním dnem, ve kterém mohou zaregistrovaní účastníci výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě ČR pro rok 2010 složit kauci. Ke kaucím složeným po tomto termínu nebude přihlíženo.