Výběrové řízení ČEPS, a.s.

Ve středu 27.5.2009 proběhlo aukční kolo výběrového řízení na dodavatele elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě ČR pro rok 2010. Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., která se po ukončení aukčního kola rozhodla, že nevyužije svého práva výběrové řízení zrušit.