Výběrové řízení ČEPS, a.s.

Společnost ČEPS, a.s. využila svého práva a změnila Podmínky výběrového řízení na dodavatele části elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě ČR pro rok 2011, které vyhlásila dne 3. listopadu 2010.