Výběrové řízení ČEPS, a.s. na dodavatele elektřiny

16.června 2008 bylo ukončeno registrační předkolo výběrového řízení, vyhlášeného společností ČEPS, a.s. se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, na dodavatele elektřiny na krytí ztrát v přenosové soustavě ČR pro rok 2009.
Výběrové řízení pokračuje ve středu 18.6.2008 prvním aukčním kolem, které se uskuteční obálkovou metodou.
Účastníci výběrového řízení předloží obálky s cenovými návrhy osobně v době od 9.00 hodin do 12.00 hodin v sídle organizátora výběrového řízení. Předkládání obálek s cenovým návrhem se účastní notář a osoby pověřené organizátorem.