Výběrové řízení ČEPS, a.s.

FIN-servis, a.s., jako organizátor výběrového řízení na dodavatele elektřiny na krytí ztrát v přenosové soustavě pro rok 2009, vyhlášeného 2. června 2008 a ukončeného 30. června 2008, sděluje, že došlo k uzavření Smlouvy o dodávce elektřiny mezi ČEPS, a.s. a dodavatelem, který v rámci výběrového řízení předložil nejnižší cenový návrh.