Vysoké ceny smrkové kulatiny

Na burzovním shromáždění s pořadovým číslem 1097 konaném dne 23.8.2007 na parketu Českomoravské komoditní burzy Kladno bylo zobchodováno pouze 1.000 m³ dřevní hmoty, což v peněžním vyjádření představuje necelé 2 mil. Kč. Všechny obchody proběhly se smrkovou kulatinou pro pilařské zpracování. Její cena na odvozním místě (Karlovarský kraj, okres Cheb) při dodací podmínce EXW dle INCOTERMS 2000 činila 1.990,- Kč/m³!
V současné době přijímáme pokyny k obchodování v aukcích vedlejšího trhu Dřevařské burzy, které se uskuteční v rámci burzovního shromáždění č. 1098 dne 30.srpna 2007.
Lhůta pro přijímání pokynů k vyhlášení aukcí končí v pondělí 27.srpna v 8,00, lhůta pro přijímání pokynů k účasti v jednotlivých aukcích ve středu 29.srpna 2007. Pořadí konání aukcí bude zveřejněno na internetových stránkách Českomoravské komoditní burzy Kladno www.cmkbk.cz v úterý 28.8.2007.