Zahájeno registrační předkolo

9.6.2008 bylo zahájeno registrační předkolo výběrového řízení, vyhlášeného společností ČEPS, a.s. se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, na dodavatele elektřiny na krytí ztrát v přenosové soustavě ČR pro rok 2009.
Výběrové řízení bylo vyhlášeno v souladu s povinností zajistit bezpečnost přenosové soustavy ČR a dále v souladu s §24, odst. 3 b) zák. č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), na základě kterého má vyhlašovatel právo nakupovat elektřinu na krytí ztrát v přenosové soustavě za nejnižší náklady.
Přípravou, organizací a realizací výběrového řízení je vyhlašovatelem pověřena společnost FIN-servis, a.s. se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského 2040, PSČ 272 01.