Obchodování na burze v první polovině června 2009

V první polovině června roku 2009 bylo na hlavním trhu EB zobchodováno téměř 4.500 tun mosteckého tříděného hnědého uhlí (kostka, ořech 1, ořech 2) za více než 7,25 mil. Kč.
11.června 2009 se na prezenčním parketu Českomoravské komoditní burzy Kladno konalo burzovní shromáždění s pořadovým číslem 1188. V nabídce Dřevařské burzy opět chybělo významné množství smrkové kulatiny pro pilařské zpracování.
V současné době přijímáme pokyny k obchodování v aukcích vedlejšího trhu, které se uskuteční na parketu Českomoravské komoditní burzy Kladno v rámci burzovního shromáždění s pořadovým číslem 1189 ve čtvrtek 18.června 2009.
Lhůta pro přijímání pokynů k vyhlášení aukcí končí v pondělí 15.června 2009, lhůta pro přijímání pokynů k účasti v jednotlivých aukcích ve středu 17.června 2009. Pořadí konání aukcí bude zveřejněno na webových stránkách www.cmkbk.cz v úterý 16.6.2009.