Firemní vize

FIN-servis je dlouhodobě budována jako významná expertní společnost v oblastech, kde může zásadním způsobem přispět k posilování konkurenceschopnosti firem v ČR, rovné hospodářské soutěži, korektním obchodním vztahům a trvale udržitelném rozvoji.

Při své činnosti jsme zdravě konzervativní. Budujeme dlouhodobé vztahy, jsme přesvědčeni, že základem úspěšného obchodu a dobrého jména je dodržování smluvních závazků i daného slova. Za další pilíře úspěšné spolupráce považujeme odbornost, flexibilitu a serióznost jako základy profesionality.