Poradenství

Náklady na energie tvoří jednu z podstatných nákladových položek.

Vedle optimalizace ceny za komoditní složku energie lze v této oblasti realizovat řadu dalších opatření, které mohou přinést významné ekonomické i energetické úspory.

FIN-servis pro své klienty zajišťuje analýzu stávající energetické situace, zpracuje návrh možných optimalizačních opatření s individuálním přístupem ke každému klientovi a jeho požadavkům, zajistí realizaci navržených a klientem odsouhlasených opatření v praxi a v konečném důsledku provede i vyhodnocení dosažených ekonomických a energetických úspor a přínosů.