Obchodování s tříděným hnědým uhlím v květnu 2009

V květnu se v elektronickém obchodním systému Energetické burzy zobchodovalo téměř 14 tisíc tun mosteckého tříděného hnědého uhlí z produkce Litvínovské uhelné a.s. V nabídkových aukcích s termínem dodání květen a červen letošního roku se prodalo téměř 5 tisíc tun kostky a necelých 9 tisíc tun ořechu 1 v objemu 23,5 mil. Kč.
Průměrná cena kostky činila 1.755,- Kč/t a ořechu 1 1.676,- Kč/t. Cena je uváděna bez DPH, daně z pevných paliv či jiných nepřímých daní.
V současné době přijímáme pokyny k obchodování v aukcích vedlejšího trhu, které se uskuteční na parketu Českomoravské komoditní burzy Kladno v rámci burzovního shromáždění s pořadovým číslem 1187 ve čtvrtek 4.června 2009.
Lhůta pro přijímání pokynů k vyhlášení aukcí končí v pondělí 1.června 2009, lhůta pro přijímání pokynů k účasti v jednotlivých aukcích ve středu 3.června 2009. Pořadí konání aukcí bude zveřejněno na webových stránkách www.cmkbk.cz v úterý 2.6.2009.