Rekordní objem burzovních obchodů

Na burzovním shromáždění s pořadovým číslem 1088 konaném dne 14.6.2007 na parketu Českomoravské komoditní burzy Kladno bylo zobchodováno celkem 47.000 m³ dřevní hmoty, v peněžním vyjádření pak téměř 85 mil. Kč, čímž byl vytvořen nový rekord obchodování v rámci jednoho burzovního shromáždění.
Všechny uskutečněné obchody proběhly s produktem smrková kulatina pro pilařské zpracování v poptávkových aukcích 2-13 s dodací podmínkou DDU (dle INCOTERMS 2000).
V současné době přijímáme pokyny k obchodování v aukcích vedlejšího trhu Dřevařské burzy, které se uskuteční v rámci burzovního shromáždění č. 1089 dne 21.června 2007.
Lhůta pro přijímání pokynů k vyhlášení aukcí končí v pondělí 18.června v 8,00, lhůta pro přijímání pokynů k účasti v jednotlivých aukcích ve středu 20.června 2007. Pořadí konání aukcí bude zveřejněno na internetových stránkách Českomoravské komoditní burzy Kladno www.cmkbk.cz v úterý 19.6.2007.